länge sen

det var länge sedan jag såg fram emot något

Annonser